Albertslund Bibliotek på Badesøen

Økokritik og natursyn: Litteraturen live på Badesøen

Når solen slukkes er solen befriet for alt. Og det. Det var det. Imens, indimellem mens solen endnu har overskud nok til at uddele døden så langsomt, at den ligner liv, imens holder livet fiktionen i gang. (Inger Christensen, Det)

Albertslund Bibliotek rykker ind på Badesøen Festival og præsenterer et program med litteratur, der kredser om kloden, klimaet og krisen.

Oplev Jonas Eika, Ursula Andkjær Olsen, Anne Gry Haugland, Elisabeth Friis og Lars Skinnebach, når vi dykker ned i naturen i litteraturen, digtningens musikalitet, formernes forfald, Inger Christensens forfatterskab, klimakrisen og jordens endeligt.

Inger Christensen: Digtningens musikalitet og natur.

Det er kommet til dig selv. Er kommet til at stå for sig selv. Har viklet sig ud af en masse og nået det enestående. Har beskrevet en udvikling og nået det selvskrevne udtryk. Har forfulgt sig selv og tilfældigt fundet sig selv. Som en selvfølge. Er kommet til at stå inde for sig selv. Og kan begynde for sig selv. Kan eksperimentere med rækker af fritstående, fritsvævende udtryk. Drømmende. I en anden verden. Indebære sig selv. Det var det der skulle til. Skal til. Det der omsider får sig selv til at gøre noget andet. (Inger Christensen, Det, 118)

Kl. 15.20-16: Oplæsning og samtale med Ursula Andkjær Olsen og Anne Gry Haugland om Inger Christensens poesi og natursyn.

I foråret udkom Inger Christensens efterladte papirer i en stor voluminøs udgivelse “Verden ønsker at se sig selv”, en meget rammende titel, eftersom naturens opvågnen til sig selv er et genkommende motiv i hendes digtning. I sit forfatterskab udviser hun en særegen sensibilitet for menneskets plads i naturen og den eksistentielle ensomhed der er affødt af at naturen er det, der ser sig selv i og igennem mennesket. Hun arbejdede systematisk med naturens vækstmotiver og lod disse danne ramme for digtenes rytmik i eksempelvis Alfabet. Storværket Det kan vel nærmest beskrives som en dennesidig metafysik og Sommerfugledalen tager livtag med døden, hvilket nærmest rummer sin egen erotik. Digter Ursula Andkjær Olsen og forsker Anne Gry Haugland nærer en fælles kærlighed til Christensens digtning og vil i samtale undersøge digtning, musikalitet og natursyn med udgangspunkt i hendes værker.

Ursula Andkjær Olsen er uddannet fra Forfatterskolen i 1999 og er cand.mag. i musikvidenskab og filosofi. Hun er en af landets mest hæderkronede digtere, forfattere, librettister med mere.

Anne Gry Haugland er lektor på Det kongelige danske musikkonservatorium og har en Ph.d fra Københavns Universitet, hvor hun skrev afhandlingen: “Naturen i ånden ­– om naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab”.

Samtalen modereres af filosof Jon Auring Grimm fra Eksistensfilosofisk Akademi, der ved flere lejligheder har beskæftiget sig med Inger Christensens digtning og tænkning.

Efter solen: sci-fi og formernes forfald

Para-sol, Para-sol/ lysende tragt i min mund/ min tarm, min jord/ får det næste ud af det der er / tingene uden solen, i huset uden herre / bliver til det der var / til intet/ i Para-sol, Para-sol…’ (Efter solen, s. 156)

Kl. 16:50 til 17:30: Oplæsning og samtale med Jonas Eika & Elisabeth Friis om sci-fi, økokritik og Eikas seneste bog Efter solen.

Efter solen er blevet beskrevet som “apokalyptisk”, ”sci-fi” og “intens og stærk foruroligende” af litteraturkritikere, fagfolk m.fl. og skriver sig dermed ind i en bølge i det danske litteraturlandskab af fiktion af mere eller mindre fabulerende og spekulativ karakter, der er vokset frem inden for de sidste par år. Som der står i begrundelsen for valget af Eika til modtagelse af Strunge-prisen i år, så beskriver Efter Solen ‘verden, som om noget grundlæggende og usynligt har forskubbet sig. Det er, som om reglerne for det menneskelige – vores omgang med verden, de energier, der driver os fremad – er blevet nye …’ Fra stranden til ørkenen sker der foruroligende ting i Eikas noveller, hvor maskine, kroppe, sol og objekter synes at opløses og flyde sammen.

Jonas Eika er uddannet fra Forfatterskolen, som han afsluttede i 2015. Han debuterede med romanen Lageret Huset Marie (L&R, 2015).

Elisabeth Friis er forfatter, docent og ph.d. i litteraturvidenskab. Fra 2011 har hun været lektor på Lunds Universitet. Arbejder primært med tysk, fransk, engelsk og oldgræsk litteratur og dansk samtidslitteratur.

The End Of The World As We Know It: Litteratur og krise.

At elske jorden
og græsset, hente
et syn i natten
at elske jorden
og lyset tændte
mikrobers nat
(TEOTWAWKI, ‘At elske jorden’)

Kl.18.20-19. Oplæsning og samtale med Lars Skinnebach & Elisabeth Friis om klimakrise og litteratur.

Lars Skinnebach er kendt for at have sagt, at kunst, der ikke beskæftiger sig med klimakrisen, ikke er værd at beskæftige sig med – hvilket bl.a. var mottoet for bandet Klimakrisen, som Skinnebach havde med forfatterkollegaen Theis Ørntoft. Skinnebachs sidste udgivelse ‘TEOTWAWKI’ (forkortelse for The End Of The World As We Know It’) handler om afslutningen på verden, som vi kender den, men også en ny tid og et nyt liv som Timo og Dana udtrykker det i bogens midterstykke ‘Den artificielle have’: “Dana: Hvordan kan jeg bilde mig ind, at der er en nærhed i morgen, når der aldrig har været det før? Timo: At det bliver bedre? Det gør det. Og værre osv.”

Lars Skinnebach er uddannet fra Forfatterskolen i 1996. Han har været redaktør på magasinet Den Blå Port 2003-2005 og blev i 2006 ansat som lærer på Forfatterskolen. Lars Skinnebach modtog i 2004 Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrik og i 2009 modtog han Montanas Litteraturpris for digtsamlingen Enhver betydning er også en mislyd (Gyldendal, 2009).